20 LIP / Boks

Lody, bydło, taniec i poezja. Droga Usyka na szczyt