26 LIP / Boks

Usyk puszcza oko wadze ciężkiej. "Spróbuję, ale..."