25 LIS / Inne

PŚ florecistek: tylko jedna Polka w dziesiątce