16 STY / Inne

Koniec Team Kinguin – bunt przeciwko polskim standardom